ข้อเท็จจริงที่ควรทําความเข้าใจ

 1. การตรวจสุขภาพที่ผลออกมาปกติหมายความว่า “ปกติ
  ณ วันที่ตรวจ” แต่ผลนี้ไม่แน่เสมอไป เพราะแม้ว่าจะรักษาสุขภาพ
  อย่างดีเพียงไร โรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลา นี่จึงเป็น
  เหตุผลว่า แม้การตรวจสุขภาพในวันนี้ผลจะออกมาปกติ แต่เมื่อเวลา
  ผ่านไปก็ต้องตรวจอีกเป็นระยะ ๆ ดังที่เขียนไว้ในตารางที่ 5 และ 6
 2. โรคบางโรคมีวิธีตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ของการเกิด
  โรค แต่บางโรคก็ไม่มีวิธีตรวจที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ
  เช่น มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งในอวัยวะส่วนลึกในช่องท้อง
 3. การตรวจสุขภาพควรทำเป็นประจำ เพราะหากทิ้งช่วงห่าง
  เกินไป โรคบางโรคอาจจะเกิดในช่วงที่ไม่ได้ตรวจ เช่น การเจาะดูระดับ
  นาตาลในเลือด (เบาหวาน) หรือระดับไขมันในเลือด ถ้าเว้นระยะไม่ได้
  เจาะหลายปีเกินไป โรคอาจเกิดได้โดยที่เราไม่รู้ตัว
  ดังนั้นแม้ผลจะออกมาปกติก็ไม่ควรชะล่าใจ
  ควรรักษาสุขภาพ
  และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเองอยู่เสมอ
  คุณอาจคิดว่า อุตส่าห์อ่านมาตั้งยาว แต่สุดท้ายดิฉันกลับสรุป
  ว่า แม้ผลตรวจสุขภาพจะออกมาปกติทั้งหมดแล้วยังมีโอกาสเป็นโรค
  ได้อีกหรือ
  อย่าเพิ่งท้อค่ะ ดิฉันอยากให้คิดว่า การได้ตรวจสุขภาพนับว่า
  ช่วยป้องกันโรคและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไปได้มากแล้ว แม้จะ
  ไม่เท่ากับ “ศูนย์” ก็ยังถือว่าดีกว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆ โดยไม่ได้ทำอะไรเลย
  ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของ “โชคชะตา” ซึ่งคุณกำหนดไม่ได้
  ดังนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวเองสม่ำเสมอ อย่าลืมว่า
  รายการตรวจอะไรที่ต้องตรวจทุกปี แล้วตรวจตามที่ได้แนะนำไว้
  ในตารางค่ะ ที่สำคัญที่สุด อย่าพาตนเองเข้าไปรับความเสี่ยง อะไรที่มี
  ผลเสียต่อสุขภาพก็ต้องเลิก เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด
  และการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ
  ถ้าทำได้ทุกอย่างแบบนี้แล้วก็ถือว่า เราทำดีที่สุดแล้วละค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *