เด็กวอกแวก

เด็กบางคนสมัยนี้ก็เหมือนพ่อแม่หลายคนที่ไม่สามารถเลือกได้
ระหว่างกิจกรรมสองอย่างที่ต่างก็สำคัญ แม้ว่าบ่อยครั้งพวกเขาไม่ได้
อยากจะเป็นแบบนั้น ที่จริงแล้วบางเรื่องก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาสนใจ
พวกเขาจึง “เลี่ยงไปที่อื่น” บางครั้งครูก็จะเจอ “เด็กวอกแวก” ใน
ห้องเรียนตอนเช้า โดยทั่วไปแล้วเด็กเหล่านี้แทบจะ “กิน” โทรทัศน์
นาน 15-30 นาทีเป็นอาหารเช้า พวกเขากะพริบตาถี่ ทำอะไรได้
ไม่ทันไรก็เหนื่อยแล้ว มีแรงจูงใจที่น้อยมาก มีสมาธิอยู่ได้ไม่เกิน
5 นาที กลวิธีของพวกเขาคือการกลับไปกลับมาระหว่างความฝัน
การหลีกหนี และความจริง พวกเขาจิตไม่นิ่ง
คุณควรฝึกพัฒนาสติวิธีนี้ร่วมกับลูกให้บ่อยที่สุด เริ่มจาก
ทุกเช้าที่คุณพาเขาไปโรงเรียน หรือทุกเย็นตอนกลับบ้าน มันง่าย
แต่ได้ผลมากสำหรับการฉุดรั้งตัวเองไว้ให้อยู่กับปัจจุบัน และ
ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหว่างบ้านกับโรงเรียน นั่นช่วย “ปลด
กุญแจในใจที่เด็กสร้างขึ้น เพื่อให้หันมาสนใจจัดการกับปัจจุบัน
ของตัวเอง ข้างล่างนี้คือบางตัวอย่างของการพรรณนาที่นำเสนอ
ให้คุณเพื่อใช้ “เริ่มต้นกระบวนการ ลักษณะของคน ความรู้สึก
ร้อนและเย็น หนักและเบา อารมณ์ ความเร็วหรือความช้า ใหญ่
หรือเล็ก ระยะทางใกล้หรือไม่…มีรายละเอียดมากมายให้พรรณนา
จากนั้นปล่อยให้เด็กได้เลือกศูนย์กลางความสนใจของเขาเอง แต่
อย่าให้มีจินตนาการมากเกินไป ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่
การบิดเบือนความจริงที่อาจจะทำให้เขาหลีกหนีไปอีก!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *