จัดการกับความกลัวจนรู้สึกปลอดภัย

การทำสมาธิกิจกรรมที่เก้าอี้ช่วยให้เด็กสร้างความรู้สึก
ปลอดภัยขึ้นได้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็มีความกลัวและความ
กังวลในการเรียนรู้ชีวิต ประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เรา
แข็งแกร่งขึ้น การอธิบายให้พวกเขาฟังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่มีปัญหาทางจิต การทำสมาธิที่นำเสนอในที่นี้
จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าความกลัวมีผลต่อพวกเขาอย่างไร
และทําอย่างไรถึงจะตัดขาดจากมันได้
อธิบายความกลัวของตัวเอง หามันให้เจอ ถอยห่าง
และเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมัน คือขั้นตอนพื้นฐานของ
การทำสมาธินี้ คุณควรทำท่าไปพร้อมกับลูกก่อน เพื่อให้เขา
ค้นพบกระบวนการ จากนั้นจึงปล่อยให้เขาปรับให้เข้ากับตัวเอง
เขาสามารถเลือกที่จะไม่อธิบายออกมาเป็นคำพูด แต่จะใช้การ
โยกตัวแทน คุณควรปล่อยให้เขาทำไปเพื่อให้เขาไว้วางใจ บทพูด
เป็นเพียงเค้าโครง คุณสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ตามต้องการ
ท่าที่เหมาะสม
นั่งขัดสมาธิหลังตรง หรือนั่งเก้าอี้ก็ได้
ระยะเวลา
5-15 นาที
สําหรับทุกวัย
ข้อแนะนำ
ควรทำให้อากาศในห้องอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *