จัดการกับความกลัวจนรู้สึกปลอดภัย

การทำสมาธิกิจกรรมที่เก้าอี้ช่วยให้เด็กสร้างความรู้สึกปลอดภัยขึ้นได้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็มีความกลัวและความกังวลในการเรียนรู้ชีวิต ประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้น การอธิบายให้พวกเขาฟังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่มีปัญหาทางจิต การทำสมาธิที่นำเสนอในที่นี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าความกลัวมีผลต่อพวกเขาอย่างไรและทําอย่างไรถึงจะตัดขาดจากมันได้อธิบายความกลัวของตัวเอง หามันให้เจอ ถอยห่างและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมัน คือขั้นตอนพื้นฐานของการทำสมาธินี้ คุณควรทำท่าไปพร้อมกับลูกก่อน เพื่อให้เขาค้นพบกระบวนการ จากนั้นจึงปล่อยให้เขาปรับให้เข้ากับตัวเองเขาสามารถเลือกที่จะไม่อธิบายออกมาเป็นคำพูด แต่จะใช้การโยกตัวแทน คุณควรปล่อยให้เขาทำไปเพื่อให้เขาไว้วางใจ บทพูดเป็นเพียงเค้าโครง คุณสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ตามต้องการท่าที่เหมาะสมนั่งขัดสมาธิหลังตรง หรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ระยะเวลา5-15…