เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร

ใครเสียประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า
ผู้นำเข้า เพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะราคาสินค้า จากต่างประเทศแพงขึ้น
ประชาชน ซื้อสินค้า และบริการจากต่างประเทศแพงขึ้น
ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าทุนแพงขึ้น เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น เพราะใช้เงินบาทมากขึ้น ในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
ใครได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า
ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
คนทำงานต่างประเทศ นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ มาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่รับเงินสกุลต่างประเทศ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
ในทางกลับกัน เงินบาทแข็งค่า จะมีความหมายตรงกันข้ามกับเงินบาทอ่อนค่าดังนี้
ค่าเงินบาทแข็ง
32 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
หมายความว่า การใช้เงินบาทน้อยลง ในการแลกเงินสกุลอื่นในจำนวนเท่าเดิม
ใครได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า
ผู้นำเข้า ลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลง
ประชาชน ซื้อสินค้า และบริการจากต่างประเทศได้ถูกลง
ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าทุนได้ถูกลง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้ลดลง เพราะใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
ใครเสียประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า
ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง
คนทำงานต่างประเทศ นำรายได้ที่เป็นสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่รับเงินสกุลต่างประเทศ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *