มะละกอ
พืชที่เปลี่ยนอาหารอาเซียน

นอก จาก “พริก” จะเป็นต้นไม้เทศที่นํามาปลูกจนกลายเป็นพืช
พื้นเมืองแล้ว “มะละกอ” ก็เป็นผลไม้อีกประเภทหนึ่งที่เป็นของต่างถิ่นนอก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อนำมาปลูกแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมาก
จนแพร่หลายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มิหนำซ้ำยังเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรม
การกินของหลายชาติอย่างขาดไม่ได้อีกด้วย
ที่มาของมะละกอนั้นปรากฏในเอกสารของโปรตุเกสว่า เป็นพืชที่มี
ถิ่นเดิมอยู่ที่เทือกเขาแอนดีส บางแห่งก็อ้างว่ามาจากเม็กซิโก หรือหมู่เกาะ
เวสต์อินดีส บางแห่งก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคอเมริกากลาง แถบเม็กซิโก
ตอนใต้และคอสตาริกา แต่เอกสารบางแห่งว่า มะละกอเป็นพืชที่สเปน
นำมาจากชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของปานามาและโคลัมเบีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙
แล้วนำไปปลูกที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนคือ ในราวปี พ.ศ. ๒๓๑๔ มีรายงาน
ของนายลินโซเตน นักท่องเที่ยวชาวดัตช์ว่า คนโปรตุเกสได้นำมะละกอมาปลูก
ที่มะละกา จากนั้นจึงนำไปปลูกที่อินเดีย และนำไปปลูกที่อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และไทย แต่เอกสารของหมอบลัดเลย์กล่าวว่า สเปนเป็นผู้นำ
มะละกอเข้ามา
ไม่ว่าโปรตุเกสหรือสเปนจะเป็นผู้นำมะละกอมาปลูกเป็นชาติแรกก็ตาม
ที่แน่ๆ มะละกอก็กลายเป็นพืชที่เพิ่มรายการอาหารให้กับผู้คนหลากวัฒนธรรม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากมายที่เดียว

เกร็ดความรู้
“มะละกอ” เป็นผลไม้อีก
ประเภทหนึ่งที่เป็นของต่างถิ่น
นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่เมื่อนำมาปลูกแล้วก็ได้รับ
ความนิยมอย่างมากจนแพร่หลาย
ไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *